Animatie nieuwe website André Wils
Minister Schultz van Haegen


Update: 18 juli 2017

Status besluitvorming oplossing Wilhelminakanaal Tilburg


Vorige week hebben het rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg een bestuurlijk overleg gehad over de definitieve oplossing in het project Wilhelminakanaal Tilburg. De partners hebben geconcludeerd dat er meer tijd nodig is om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen.

In het najaar wordt het definitieve besluit verwacht. Provincie en gemeente geven de voorkeur aan herbouw sluis II, maar achten met het oog op een mogelijk kortere bouwtijd, lagere kosten en uit te sluiten risico’s van de laagwaterpeilvariant het wel noodzakelijk dat alle onderzoeksresultaten goed beoordeeld kunnen worden. Parallel aan dit traject gaan de voorbereidingen voor herbouw sluis II gewoon door.

Bajonetsluis II in originele staat

Minister Melanie Schultz van Haegen doet onderzoek

naar twee alternatieven Wilhelminakanaal.

December 2016

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg laten onderzoeken wat er fout is gegaan tijdens de voorbereiding van de verbreding en de verdieping van het Wilhelminakanaal waardoor het project uiteindelijk twee keer zo duur zal uitvallen.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft ingestemd met dit onderzoek, die werd gevraagd door de politiek in Brabant. Dat staat in een mededeling aan de Provinciale Staten.

Het werk aan het kanaal bij Tilburg was begroot op ruim 70 miljoen euro. Het was de bedoeling sluis II bij de Tilburgse wijk Reeshof af te breken, maar later werd duidelijk dat daardoor het waterpeil 2 ˝  meter zou zakken, het grondwaterpeil zou gaan dalen en huizen in de woonwijk dreigden te verzakken.

Om dat te voorkomen is volgens de gemeente en de provincie een nieuwe sluis nodig van
 70 miljoen euro, waardoor de totale kosten van het project verdubbelen.
De minister heeft daar nog niet definitief mee ingestemd, omdat ze nog onderzoek doet naar twee alternatieven.

De verbreding en verdieping van het kanaal en herbouw van de sluis II zijn nodig om grote containerschepen naar industrie terrein Loven te laten varen.
De schepen kunnen meer goederen vervoeren dan het vrachtverkeer over de weg.
Het onderzoek moet voor de zomer van 2017 worden afgerond.

Google Earth Bajonetsluis II
bolpanorama.nl
[Home] [Nieuws] [Wilhelminakanaal] [Bruggen en Sluizen] [Verbreding] [Uitkijkpunt] [Vertraagd] [Blauw uurtje] [Minister Schultz] [Google Earth Pro] [Uitkijkpunt weg] [40-45] [Gallerijen] [Kaarten] [Projecten] [Google maps] [Contact]